Vị tổng thống đặc biệt nhất nước Mỹ và bí mật vừa được khám phá\

Đó là Tổng thống Franklin D.Roosevelt (1882-1945), điều đặc biệt ông là người duy nhất trong lịch sử nước Mỹ ở cương vị Tổng thống 4 nhiệm kỳ (1933-1945). Hiện nay theo HP Mỹ, một TTh. không được làm quá 2 nhiệm kỳ...Còn điều bí mật làm đau đầu các sử gia hơn 60 năm qua là tại sao Mỹ cương quyết khô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Sâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!