Khung chính sách xã hội trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam\

Sách nghiên cưú một số mô hình, thực tiễn chính sách xã hội và kinh nghiệm của một số nước châu âu và châu á, phản ánh thực trạng hệ thống bảo hiểm xã hội trong hệ thống chính sách xã hội của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường; một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống bảo đả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 361.6 Kh513c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn