Về việc lấy tên nhân vật đặt tên đường phố\

Về hiện tượng tuỳ tiện đặt tên đường phố, địa danh văn hóa, giáo dục chẳng những không tôn vinh nhân vật, không xứng với tầm vóc lịch sử và còn phương hại đến tính giáo dục lịch sử...

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!