154 ha rừng phòng hộ ven biển Ninh Bình đã bị xóa sổ\

Từ năm 2002 đến nay, các vụ phá rừng phòng hộ ven biển ở Kim Sơn (Ninh Bình) vẫn diễn ra mà không có một cơ quan chức năng nào đứng ra can thiệp. Nếu không có ngay những biện pháp mạnh để ngăn chặn thì nguy cơ gần 1700ha rừng phòng hộ sẽ biến thành đầm nuôi tôm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hồng
Đồng tác giả: Phan Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!