Hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2020\

Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 36 đã khai mạc tại Phnom Penh. Chủ đề của hội nghị lần này là Hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN liên kết và mở rộng với bên ngoài

Lưu vào:
Tác giả chính: Thế Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
AMM
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!