Đổi mới và cải cách tư pháp, bắt đầu và trọng tâm ở đâu\

Một số ý kiến quan trọng được ghi nhận trong các tham luận tại hội thảo Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay như: Quán triệt nguyên tắc giai cấp trong hoạt động tư pháp; phát huy hiệu quả hoạt động của luật sư; tăng cường quyền tư pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!