Cải cách tư pháp phải thể chế hóa bằng pháp luật\

Khái niệm về cải cách tư pháp và kết quả bước đầu qua các phiên tòa mẫu, cải cách tư pháp hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!