Ngăn chặn nạn phá rừng ở các tỉnh Tây Nguyên\

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất, mua bán đất rừng diễn ra hết sức phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên đang cần có sự chỉ đạo của TW giúp các địa phương có biện pháp hưũ hiệu để giữ rừng

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Hoa
Đồng tác giả: Nguyễn, Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!