Làm sao chống móc ngoặc trong xây dựng: Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Xây dựng\

ý kiến của các ĐBQH về vấn đề nóng bỏng trong xây dựng hiện nay như: thiếu qui hoạch, tình trạng xây dựng lộn xộn và tiêu cực thất thoát trong xây dựng cơ bản

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuyết Nhung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!