Hồ Chí Minh - Những chặng đường báo chí cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo vĩ đại đầy tâm huyết, Người đã dùng báo chí như một vũ khí sắc bén trên con đường đấu tranh cách mạng. Sự nghiệp báo chí của Người gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc VN qua các thời kỳ cách mạng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!