Từ vụ án bắn bò ở EA SO Đắc Lắc, nảy sinh hai vấn đề pháp lý\

Hai vấn đề pháp lý nảy sinh từ vụ bắn bò ở EA SO Đắc Lắc đang được dư luận quan tâm: là người vi phạm bắn bò bị khởi tố điều tra; còn những người không chấp hành pháp luật trong việc quản lý bảo vệ rừng để rừng biến thành trang trại cho các đại gia để bò bị bắn thì lọt khỏi vòng tố tụng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thành Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Hai vấn đề pháp lý nảy sinh từ vụ bắn bò ở EA SO Đắc Lắc đang được dư luận quan tâm: là người vi phạm bắn bò bị khởi tố điều tra; còn những người không chấp hành pháp luật trong việc quản lý bảo vệ rừng để rừng biến thành trang trại cho các đại gia để bò bị bắn thì lọt khỏi vòng tố tụng