Phật giáo với văn hóa Việt Nam\

Sách trình bày những tư duy khái niệm, những triết lý văn hóa và quá trình du nhập và tồn tại của Phật giáo ở Việt Nam từ xưa đến ngày nay; phản ánh mối quan hệ, ảnh hưởng của phật giáo đối với văn hóa Việt Nam được biểu hiện qua ý thức tư tưởng, đời sống tâm lĩnh, chính trị, lễ hội và đặc biệt là t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Huy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 Ph124g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn