Tứ bất tử của nước Việt là ai\

Các nhà nghiên cưú KHXH và nghiên cưú VHDG truyền thống đã khẳng định 4 nhân vật được mang danh là tứ bất tử của nước Việt là: Thánh Gióng, Tản Viên, Chử Đồng Tử và Liễu Hạnh. Tuy nhiên, theo tác giả ở đây có sự nhầm lẫn giữa Từ Đạo Hạnh và Liễu Hạnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!