Trích dẫn APA

Bùi, T. Tứ bất tử của nước Việt là ai\.

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Tứ Bất Tử Của Nước Việt Là Ai\.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Tứ Bất Tử Của Nước Việt Là Ai\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.