Quy tắc Anh được quyền im lặng\

Chủ nhiệm UBPL Quốc hội Vũ Đức Khiển trao đổi với báo Pháp Luật về một số nguyên tắc về quyền của người bào chữa trong Luật tố tụng hình sự sửa đổi

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh Quy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!