Từ một vụ đắm đò, nghĩ rộng ra...\

Vụ đắm đò, thảm cảnh ở Cà Tang, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và nhiều vụ tai họa khác là một hiện tượng có thể biết trước, nhưng chỉ khi xảy ra sự cố thì các cấp, các ngành mới truy nguyên nhân thì đã quá muộn. Thiết nghĩ chính quyền nên coi việc mạng sống của người dân là trên hết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bạch Đằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!