Sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ-Công chức theo yêu cầu cải cách hành chính

Một số nội dung mới trong Pháp lệnh sđ, bs một số điều của Pháp lệnh cán bộ-công chức vừa mới ban hành

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!