Khắc phục những yếu kém trong quản lý và sử dụng đất đai\

Bài viết của đồng chí Phạm Ngọc Thiện, Phó trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội khóa XI về một số vấn đề còn yếu kém trong quản lý và sử dụng đất đai

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Thiện
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!