Từ vụ án bắn bò ở EA SÔ, Đak lak, nảy sinh hai vấn đề pháp lý\

Xung quanh kết quả cũng như phương pháp giám định 2 con bò bị bắn ở EA SO đang là một lỗ hổng về pháp lý...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, thanh Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!