Du lịch tình dục trẻ em, hiểm họa trong khối ASEAN\

Hiện trạng tệ mại dâm, ẩn mình, núp bóng, trá hình dưới nhiều hình thức dịch vụ đang tồn tại và có dấu hiệu phức tạp đòi hỏi cần có sự quản lý và kiên quyết của Nhà nước đẩy lùi tệ nạn này

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!