Women and politics in the Third World\

Sách gồm các bài viết về vai trò của phụ nữ trong chính trị ở các quốc gia thế giới thứ ba; đó là tình trạng của phụ nữ trong cuộc sống, vai trò của họ trong cuộc đấu tranh giành quyền tự do hôn nhân và gia đình, hoạt động xã hội; phân tích sự phát triển của chủ nghĩa nữ quyền tại các quốc gia này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Haleh Afshar
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Rontledge, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.4 W429e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn