I-xra-en trao trả thành phố Bét-le-hem cho Pa-le-xtin vào ngày 2-7

Tiến trình hòa bình ở Trung Đông đã đạt được những bước tiến quan trọng, các nhóm vũ trang Pa-le-xtin tuyên bố ngừng bắn trong thời hạn ba tháng kể từ 1-7. I-xra-en nhanh chóng rút quân sẽ trao trả quyền kiểm soát thành phố Bét le hem thuộc khu bờ tây cho người Palextin...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!