The Baltic sea - Newdevelopments in national policies and international cooperation: European workshop on the law of the sea\

Sách trình bày các vấn đề xung quanh vùng biển Ban tích và lịch sử của các quốc gia khu vực này qua các thời kỳ; các công ước quốc tế về sử dụng khai thác đối với biển Ban tích và hướng hợp tác trong tương lai

Lưu vào:
Tác giả chính: Renate Platzeder
Đồng tác giả: Philomene Verlaan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hague; London: Martinus Nijhoff, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.7 B103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn