Những người giầu nhất nước Nga\

Tên tuổi 3 nhà tỷ phú của Nga mới trở nên giàu có từ cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, họ là những người có phần sở hưũ một phần nguồn tài sản của nước Nga thông qua những cổ phiếu được chia từ nguồn tài sản nhà nước. Người giàu nhất có giá trị tài sản là khoảng 8 tỷ USD, người ít nhất là khoảng 1,3...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thi Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!