Công cuộc tái định cư đồng bào vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La - Kinh nghiệm Hoà Bình và cách làm mới\

Tỉnh Sơn La triển khai công tác điều tra khảo sát quy hoạch các khu tái định canh, định cư và thực hiện chuyển 12.000 hộ dân để ổn định đời sống theo cách làm mới rút kinh nghiệm từ thuỷ điện Hòa Bình

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Minh
Đồng tác giả: Lê, Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!