Có dấu hiệu về một đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở Thái Nguyên\

Báo động tình trạng trót là... sinh con của học sinh, sinh viên và hình thành một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên...

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Thuỷ
Đồng tác giả: Hà Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!