Đã đến lúc tôn trọng các giá trị luật pháp: Elena Zubtsova từ Matxcơva viết riêng cho báo Lao động\

Thực trạng làn sóng giết thuê chém mướn ở nước Nga và nguyên nhân của sự thanh trừ này. Dù sao hiện tượng giết người thuê đã trở thành một bộ phận của đời sống xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỳnh An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!