Hạm đội tàu ngầm Xô-Viết trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cu Ba\

Đôi nét về hạm đội tàu ngầm Liên Xô. Bối cảnh khủng hoảng tên lửa của Mỹ và sự đối đầu về tên lửa hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Minh Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!