Tranh tụng công khai tại tòa là một bước đột phá cua cải cách tư pháp\

Ông Trương Vĩnh Trong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương trao đổi với báo Sài gòn giải phóng về vấn đề cải cách tư pháp trong phiên tòa sơ thẩm Trương Văn Cam và đồng bọn

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thục
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!