Luật cạnh tranh, một nhu cầu cấp bách\

Môi trường đầu tư của nước ta ngày càng trở nên thông thoáng, bên cạnh đó hội nhập với các nền kinh tế khu vực và thế giới đang là một xu thế tất yếu của mỗi quốc gia. Do đó việc ban hành Luật Cạnh tranh là rất cần thiết, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Lê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!