Hà Nội, những vườn hoa mang tên lịch sử đất nước\

Hà nội có nhiều vườn hoa, công viên mang tên gắn liền với những địa danh, danh nhân, phong trào dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như: vườn hoa Vạn Xuân, Bách Việt, Bình Thanh, Chi Lăng (I.Gandhi), Diên Hồng, quảng trường Ba Đình

Lưu vào:
Tác giả chính: Sơn Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!