An introduction to the criminal process in Canada\

Sách giới thiệu và phân tích các quy định về quy trình tố tụng hình sự của Canada: thủ tục điều tra, bắt giữ, xét xử ở tòa án, tuyên án; chống án; các phương thức phân loại tội danh và hình phạt; các hình thức xử lý tội phạm vị thành niên; các quy định về quyền hạn của thẩm phán và các cơ quan tư ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Alan W. Mewett
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Ontario: Carswell, 1996
Phiên bản:Lần thứ 3
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.05 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn