Toàn cầu hóa đe dọa ngôn ngữ các nước châu á\

Các tham luận tại hội nghị về xu hướng ngôn ngữ tổ chức tại Singapo 7-2003, cho rằng tiếng Anh đang trở thành thứ tiếng vừa có tính toàn cầu hóa, vừa có tính địa phương

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!