Luật sư được tham gia thời điểm nào\

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự xung quanh nội dung về thời điểm tham gia tố tụng của luật sư...

Lưu vào:
Tác giả chính: Đà Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!