Yearbook of the European convention on human 1995. Volume 38A: 8th international colloquy on the European convention on human rights

Sách song ngữ Anh-Pháp tập hợp các bài phát biểu trong cuộc tọa đàm quốc tế về hiệp định âu châu về nhân quyền tổ chức tại Budapest (Hungari) từ 20 đến 23/9/1995, trình bày các quan điểm về nhân quyền trên phương diện nhân chủng học và dân tộc học, giới thiệu quyền cá nhân lựa chọn sử dụng ngôn ngữ,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Council of Europe. The secretariat general of the council of Europe
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hague; Netherland; London; America: Martinus Nijhoff publishers, 1997
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 323.4 Y601a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn