6 lần thế giới bên bờ vực chiến tranh hạt nhân

Bài viết giới thiệu 6 thời điểm được coi là nhạy cảm nhất trong thời gian chiến tranh lạnh đã 6 lần đưa thế giới đến bên bờ vực chiến tranh hạt nhân

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!