Vóc dáng mới của một thành phố\

Bài giới thiếu những đổi thay của thành phố Đà Nẵng, vừa được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc TW

Lưu vào:
Tác giả chính: Danh Trần
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!