The Canada charter of rights and freedoms\

Sách giới thiệu nội dung chính các quy định về quyền con người trong luật pháp của Canada: các quyền tự do cơ bản, quyền dân chủ, quyền tự do về ngôn ngữ, giáo dục, thừa kế, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm và quyền khác trong tố tụng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Errol Mendes
Tác giả tập thể: University of Ohawa. Human right research and education
Đồng tác giả: A.Beaudoin, Gérald
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Ontario: Carswell, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.71 C105a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn