Giếng khô, ruộng khát, nhà vệ sinh mất vệ sinh

Những sai phạm trong thực hiện chương trình 135 tại tỉnh Gia Lai gây lãng phí nghiêm trọng làm mất lòng tin của đồng bào dân tộc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!