Labour law and inductrial relation in central and Eastern Europe - from planned to market economy\

Sách tập hợp các bài của các tác giả từ nhiều quốc gia cộng sản cũ tại trung và đông âu viết về luật lao động và những thay đổi xung quanh việc lập pháp và bộ luật lao động khi chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, giới thiệu ảnh hưởng xã hội khi thay đổi bộ luật lao động tại các quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Roger Blanpain
Đồng tác giả: Lajor Nagy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hague; Netherland: Kluwer law international, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 L100-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn