The concept of the treaty in the international law: Developments in international law. Volume 22\

Sách trình bày tổng quan về các hiệp ước luật quốc tế có vai trò như một công cụ pháp lý trong quan hệ quốc tế, giới thiệu các hiệp ước, hiệp định, điều khoản luật quốc tế, phân tích hoạt động của việc xét xử các vụ tranh chấp có tính chất quốc tế thông qua các trường hợp cụ thể của nhiều quốc gia t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jan Klabbers
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hague: Kluwer international law, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.3 C430c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn