Tìm hiểu về bức tường an ninh của I-xra-en\

Việc I-xra-en tiến hành xây dựng bức tường an ninh chia cắt với khu vực Bờ Tây đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi giữa I-xra-en và Pa-le-xtin và cũng là mối quan ngại của cả cộng đồng quốc tế cùng các nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Mai Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!