Thành phố ru mình trên biển: Nhìn ra thế giới

Nằm bên bờ Tây Thái Bình Dương, nổi danh với cầu Cổng Vàng, xe cáp và ánh nắng mặt trời đó là thành phố Xan Phran-xít-cô

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!