The Senate, 1789-1989. Volume 2: Adresses on the history of the U.S senate\

Tác giả cuốn sách giới thiệu về các quyền lực, tổ chức và các hình thức phục vụ thượng viện ở Hoa Kỳ qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Đồng thời tác giả (chủ tịch thượng viện Hoa kỳ) cũng nêu lên các đường lối và hình thức hoạt động chính của thượng viện dưới quyền điều hành của mình....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert C. Byrd
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: US. Government printing office, 1991
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.73 S203a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn