Cải cách tiền lương phải bảo đảm cải thiện đời sống người lao động

ý kiến trao đổi của ông Phạm Minh Huân, Bộ LĐTB-XH về một số nội dung yêu cầu cải cách cơ bản tiền lương hiện nay theo tinh thần HNTW7 Khóa VIII

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!