Cán bộ, công chức sau khi được đào tạo mà bỏ việc thì phải bồi thường

Ngày 4-8-2003, Thủ tướng CP ra Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ban hành quy chế đào tạo, bồi dưàng cán bộ, công chức. Theo QĐ này nếu CB, CC tự ý bỏ việc hoặc chuyển công tác khỏi khu vực nhà nước vì lý do cá nhân thì phải bồi thường các chi phí đào tạo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!