Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ\

Theo GS sử học Lê Văn Lan, Quốc hiệu Việt Nam (phải do Nhà nước chính thống đặt định và sử dụng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của Nhà nước đó) lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1804 - chính sử Triều Nguyễn

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!