Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, công trình hơn 52 tỷ đồng chưa hoạt động đã xuống cấp trầm trọng

Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng xây dựng năm 1999 với tổng số vốn hơn 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời gian so với kế hoạch gần một năm, song một số các hạng mục công trình chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!