Kỳ họp AIPO-24 kết thúc thành công

Đại hội đồng Tổ chức Liên minh Nghị viện ASEAN lần thứ 24 (AIPO) họp từ ngày 12 đến 17-9-2003 tại Gia-các-ta, thủ đô In-đô-nê-xi-a đã thành công tốt đẹp. Các trưởng đoàn đại biểu đã ký Thông cáo chung AIPO-24, trong đó đề cập những vấn đề CT-KT-XH nóng bỏng trong khu vực_...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!