Men theo con đường huyền thoại\

Ghi nhận của tác giả dọc con đường Hồ Chí Minh vừa hoàn thành giai đoạn 1 từ Khe Cò, Hà Tĩnh đến Ngọc Hồi, Kon Tum. Bài viết cũng giới thiệu lịch sử con đường ở 3 thời điểm: Thời kỳ k/c chống Mỹ cưú nước; con đường giai đoạn 1 (đã làm xong) dài 962km từ Khe Cò đến Ngọc Hồi; và đường Hồ Chí Minh (hoà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Giang, Hà Vỵ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!